پازوزو کیه؟

پازوزو یکی از شخصیت های باستانی است که در فیلم جنگیر هم ظاهر شده.

پازوزو اغلب به صورت ترکیبی از حیوانات گوناگون و بدن انسان به تصویر کشیده شده‌است. او بدن یک انسان، سر یک شیر یا سگ، چنگال عقاب، دو جفت بال، دم کژدم، و آلت تناسلی مار مانند را داشت. دست راست او اشاره به بالا و دست چپ او اشاره به پایین دارد.

وقتی میخوای در مورد یه موجود باستانی مطالعه کنی

پازوزو در تاریخ